OECD

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), 1999 yılında kurumsal yönetim ilkelerini yayımlayarak bu konuda öncülük etmiştir. OECD’nin bu alandaki çalışmaları birçok ülke tarafından örnek alınmaktadır.

GCGF

Dünya Bankası ve OECD temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları Global Corporate Governance Forum’un (GCGF) çalışmaları, kurumsal yönetim alanında rehber olarak kabul edilmektedir. Forumun amacı, dünyanın farklı ülkelerinde kurumsal yönetim standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

ECGI

ECGI (European Corporate Governance Institute), akademisyenler, yasa koyanlar ve yasaları yürütenlerin kurumsal yönetim üzerine çalışmalar yaptığı bir enstitüdür ve alanındaki öncü kuruluşlardan biridir.

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de kurumsal yönetim alanında düzenleyici kurul olarak görev yapmaktadır. SPK, halka açık şirketler tarafından uygulanmak üzere Türkiye’de kurumsal yönetime ilişkin birçok hukuksal reforma öncülük etmiş ve bu konuda önemli bir rol oynamıştır. İlk olarak 2003 yılında yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği, kurumsal yönetim alanındaki gelişmelere paralel olarak güncellenmeye devam etmektedir. Kurul, en son 3 Ocak 2014’te tarihinde güncelleme yaparak kurumsal yönetim ilkelerini revize etmiştir.

Borsa İstanbul

Kurumsal yönetim alanında öncü kuruluşlardan biri de Borsa İstanbul’dur. Borsa İstanbul, oluşturduğu Kurumsal Yönetim Endeksi ile bu konuda farkındalık yaratırken 2014 yılında hesaplamaya başladığı Sürdürülebilirlik Endeksi ile Türkiye’de kurumsal yönetime olan desteğini devam ettirmiştir.

TKYD

TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği), Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi için çalışmaktadır. TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.