Mapping incoming boardroom talent

The Heidrick & Struggles Board Monitor releases its findings on the latest trends in boardroom diversity, experience, and turnover for 2016.

Talent is your biggest risk

In this cross-sector panel of leaders we discuss the challenges and opportunities inherent in talent, and identify ways that companies can spot—and mitigate—the most important talent risks they face.

Sculpting tomorrow’s “Borderless” leaders

Giovanni Lamarca takes a look at how US companies of all stripes can benefit from more diverse senior management with a broader range of cultural experiences and cognitive skills.

Rethinking Retail Talent

We examine some of the insights gained from more than 1,100 senior executive and board director searches we’ve conducted in the retailing sector over the past five years, and reveal how the rules of customer engagement are shifting as global retailers search for leaders able to master the ever-changing world of omnichannel commerce.

Association CEOs: Leading through Change

Heidrick & Struggles has partnered with George Mason University, School of Law, to conduct a survey of more than 500 trade and professional association leaders on how they make decisions, approach challenges, and transform their organization. Read the full report here.

A new era for megaproject leadership

Megaproject directors are in the hot seat, serving in roles that can make — or break — capital projects costing billions of dollars. Heidrick & Struggles has conducted special research to highlight the three skills that belong in any megaproject director’s toolkit and suggests ways that companies can instill them.

Kadınlar ve Liderlik

Heidrick & Struggles, the global leadership advisory firm, has been at the forefront of the diversity debate about women on boards and building a sustainable pipeline of women leaders. This Boardroom Briefing explores some industry imperatives and the outlook for future women leaders.

Debugging the high-tech industry’s gender gap

A documentary filmmaker and a panel of technology executives discuss the challenge of achieving gender diversity in the computer science industry.

CEO Raporu

İş dünyasının toplumdaki rolü ve iş dünyasından beklentiler son yıllarda büyük oranda değişti. Bu değişimle birlikte toplumun bir CEO’dan beklentileri de farklılaştı. Heidrick and Struggles ve Oxford University Said Business School tarafından hazırlanan “The CEO Report:Embracing the Paradoxes of Leadership and the Power of Doubt” başlıklı bu rapor, tüm dünyadan 150’yi aşkın CEO ile gerçekleştirilen röportajlardan derlenen bulguları içermekte ve üst kademe yöneticilerin değişen dünyada liderlik yetkinliklerini nasıl geliştirebilecekleri sorusunun yanıtını aramaktadır.

Kurumsal Yönetimi Değişen Dünyası

Deloitte tarafından hazırlanan “The Changing World of Corporate Governance” (Kurumsal Yönetimin Değişen Dünyası) adlı çalışma, şirket birleşmeleri ve satın almaları, kurumsal krizler ve finansal sıkıntıları ele alıyor. Yönetim parametrelerinin değişimini anlatan çalışma, şirket birleşmeleri ve satın almalarında sürecin her aşamasında iyi yönetimin gerekliliğini, kurumsal kriz yönetiminde hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor.

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Serileri

PwC, “Family Business Corporate Governance Series” (Aile Şirketleri Kurumsal Yönetim Serileri) adlı raporunu yayınladı. Aile şirketlerinde kurulların oluşturulması ve yenilenmesinin konu alındığı raporda, aile şirketlerinde kurumsal yönetim modelleri, kurullardaki üyelerin uzmanlıkları ve çeşitliliği, aile içi ve dışı üyelerin bu oluşumdaki rolleri açıklanıyor.

Kurumsal Yönetimde Planlama

Ernst &Young,”Let’s Talk: Governance” (Konuşalım: Yönetim) adlı raporunda kurul planlamasına ve C-Suite’lere dikkat çekiyor. Stratejik hedeflerin gerçekleşmesinde ve piyasanın rekabet koşullarında kurul planlamasının önemini vurgulayan rapor, CEO kadroları, CEO’ların çalışma süreleri ve CEO’ların profesyonel geçmişleri hakkında ilgi çekici istatistiklere yer veriyor.

Şirketlerde Cinsiyet Çeşitliliği

National Center for Woman & Information Technology (NCWIT), iş hayatında cinsiyet çeşitliliğinin etkileri üzerine bir araştırma özeti yayınladı. Bu rapora göre, üst yönetim kadrosunda kadınların bulunduğu şirketler finansal olarak daha başarılı oluyorlar. Bununla birlikte cinsiyet çeşitliliği olan şirketlerde takım dinamiği ve üreticilik daha fazla oluyor.

Yönetim Kurullarında Kadın Üye Faktörü

Barclays, “Women in Focus, Gender Diversity and Socially Responsible” raporunda şirketlerde cinsiyet çeşitliliğinin avantajlarını dile getiriyor. Buna göre, şirketlerin yönetim kadrolarında ve kurullarındaki cinsiyet çeşitliliği yatırımcıların ilgisini daha çok çekiyor. Bu sosyal değişime katılan şirketler çevreci, sosyal ve yönetimsel kriterlere uyarak piyasada varlıklarını güçlendiriyorlar.

Sağlık Sektöründe Kurumsal Yönetim

Kanada’nın kurumsal yönetim alanında önemli kuruluşlarından biri olan Governance Centre of Excellence, resmi yayını Boards’un Eylül sayısını çıkardı. Sağlık hizmetleri sektöründe kurumsal yönetimi geliştirmek üzere çalışan Governance Centre of Excellence, bu sayısında işlerin entegrasyonunda kurulların rolünü, mükemmel kurulların en iyi 10 prensibini ve uygulamasını, kurulların yeni sezgilerini anlatıyor.