Kurumsal yönetim, bir şirketin etkin bir şekilde yönetilmesi ve daha verimli çalışabilmesine yardımcı olur. Yönetime dair belirli standartlar geliştirerek, yönetim kaynaklı risklerin daha iyi yönetilmesini sağlar. Yatırımcılara, hissedarlara ve topluma karşı daha sorumlu, şeffaf, hesap verilebilir, adil bir yönetim biçimi oluşturarak şirketin tüm paydaşların bir parçası haline gelmesini sağlar. Kurumsal yönetim ayrıca şirketlerin faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmesini sağlayarak toplumla, çevreyle ve uluslararası ilişkiler ağıyla uyumlu bir kurumsal yapının oluşmasına öncülük eder. Tüm bunlar şirketin sermayeye erişimini güçlendirirken aynı zamanda uzun dönemli performansını da artırır.

Etkin ve etik değerlere uygun bir yönetim, sağlıklı bir kurumsal yapının ve iyi bir yönetişim sisteminin oluşturulmasını sağlar. Kurumsal yönetim, adil, şeffaf, hesap verebilen ve kendi hareketlerinden sorumlu tutulabilen şirketler yaratır. Kurumsal yönetimin eksik olduğu yapılarda ise yönetim ve yönetişim açısından yetersiz ve aynı zamanda yolsuzluğa açık, hesap veremeyen şirketler oluşur. Kurumsal yönetimin uygulandığı şirketler, hedeflerini risk yönetimi ve denetim politikaları ile sağlam bir yapı içerisinde ortaya koyarlar. Kurumsal yönetimin uygulanmadığı şirketlerde hedefler denetim ve gözetim politikaları oluşturulamadığı için belirsiz bir yapı arz eder. Kurumsal yönetim sürdürülebilir performans sunarken, kurumsal yönetimin olmadığı şirketlerde performans, günlük koşullara göre dalgalanma gösterir.

Kurumsal yönetim ne getirir?

  • Şeffaflık
  • Adillik
  • Disiplin
  • Bağımsızlık
  • Hesap Verebilirlik
  • Sorumluluk
  • Sosyal Sorumluluk
  • Sürdürülebilir Performans