Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler arasındaki ilişkinin sağlıklı olması, şirketlerin tüm paydaşlarına değer katıyor ve başarılarının sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Kurumsal yönetim uygulamaları geliştikçe yönetim kurulu ile üst düzey yönetim arasındaki ilişki de en önemli araştırma konularından biri haline gelmeye başladı. Yönetim bilimi üzerine çalışan uzmanlar da bu kapsamda şirketlerin başarıya ulaşması için yönetim kurulu ve üst düzey yönetim gibi şirketin iki temel ayağının birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olması gerektiğini tartışmaya devam ediyor.

Nasıl Olmalı?

Öncelikle şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin birbirlerinden farklı kademelerde, farklı işler yapan yöneticiler olmalarına rağmen iç içe çalışan iki grup olma niteliği taşıması gerektiğini belirtmeliyiz. Bu iki grup arasında sağlıklı bir ilişki oluşturmak için ise, tarafların uyum içinde olması, çalışma çerçevesinin açık bir şekilde belirlenmesi ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratılması gerekiyor. Yönetim kurulu ile üst yönetimin uyumlu bir şekilde çalışması da bir diğer önemli faktörler olarak tanımlanabilir. Bu uyumun sağlanabilmesi ise ancak sık, açık, dengeli ve iki taraflı iletişim, karşılıklı saygı, güven ve profesyonellik ile mümkün olabilir.

Bununla birlikte bir şirketin başarılı olabilmesi için hem yönetim kurulunun hem de üst yönetimin; şirketin stratejisi, hedefleri ve amaçları ile ilgili ortak bir görüşe sahip olması gerekiyor. Bu ise ancak çalışma çerçevesinin açık bir şekilde belirlenmesi ile oluşturulabilir. Bu çerçevenin oluşturulması için; yönetim kurulu ve üst yönetimin ortak bir vizyona, herkesin anlayabileceği kadar açık tanımlanan görevlere, etkin olarak uygulanan tartışma ve karar verme süreçlerine ve liderlik planlamasına sahip olacak bir yapıda yeniden kurgulanması gerekiyor.

Yapılması gereken üçüncü ev ödevi ise destekleyici bir çalışma ortamı oluşturulması… Böyle bir ortamı yaratmak için ise yönetim kurulunun güçlü ve katkı sağlayabilen bir kurul, üst yönetimin ise, istekli, yetkin ve ulaşılabilir bir yönetim yapısına sahip olması gerekiyor.

Güçlü İlişki Her İki Tarafa da Fayda Sağlıyor

Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ilişkisinde kurumsal yönetimin ana ilkeleri olan; tutarlılık, şeffaflık, adil olma, hesap verilebilirlik, katılımcılık ve sorumluluk gibi kavramların da önemli bir rolü var. Bunlar bir şirketi başarıya götüren en önemli unsurlar ve sadece yönetimin değil, bir şirketin tüm kademelerinin bu ilkeler doğrultusunda şekillendirilmesinde fayda var.

Yönetim kurulunun paydaşların beklentilerini doğru anlaması ve CEO’ya doğru aktarması da bu ilişkinin önemli unsurları arasında yer alıyor. Tabii burada çift yönlü bir ilişkiden söz etmiyoruz, bir de ilişkinin üçüncü tarafı olan üst düzey yöneticiler var. Doğru ve etkili bir iletişim için CEO’nun da aynı hassasiyetle bu bilgileri üst düzey yöneticiler ile paylaşması gerekiyor. Bu sürecin başarılı olabilmesi için; yönetim kurulunun üst düzey yöneticilere olan sorularını açık ve net bir şekilde ifade edebilmesi ve yapıcı olması ise kritik bir rol üstleniyor.

The Conference Board, the Institute of Executive Development ve Stanford The Rock Center for Corporate Governance tarafından yayımlanan “How Well Do Corporate Directors Know Senior Management?” araştırması da yukarıda anlattıklarımızı destekleyen sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma üst düzey yöneticilerin yönetim kurullarıyla düzenli bir ilişki içinde oldukları sonucuna ulaşırken bu ilişkinin kuvvetli olmasının çok daha farklı ve şirkete fayda sağlayacak geri dönüşler sağladığına işaret ediyor. Bunlardan ilki; üst yönetimdekilerin mesleki gelişimlerinin artması ve dolayısıyla şirketin daha iyi işlemesi şeklinde açıklanıyor. İlişkinin güçlü olmasının sağladığı diğer fayda ise; yönetim kurullarının üst düzey yöneticileri daha iyi tanıması, onların güçlü ve zayıf yanları öğrenmesi olarak tanımlanıyor. Böylece, bu konuda net fikirler oluşturma şansına sahip olan yönetim kurulu; üst düzey yöneticileri devamlılık planlamasına dâhil edip etmeme konusunda daha sağlıklı kararlar verebiliyor.

Kaynaklar:

  • “How Well Do Corporate Directors Know Senior Management?”, The Conference Board, the Institute of Executive Development ve Stanford The Rock Center for Corporate Governance
  • The Effective Chair-CEO Relationship: Insight from the Boardroom, Elise Walton
  • Yönetim Kurulu Sırları, Yılmaz Argüden