Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGF), Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünü geliştirmek ve bu konuda bütün paydaşlar için bir kaynak oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren bir forumdur.

Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGF), Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünü geliştirmek ve bu konuda bütün paydaşlar için bir kaynak oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren bir forumdur.