Planlama” ve “Yetenek Yönetimi” son yıllarda hepimizin sıkça duyduğu kavramlar. Özellikle iş dünyasında insan kaynakları uzmanlarının gündeminde olan bu iki kavram şirketlerin başarılı bir geleceğe yol almalarında çok büyük önem taşıyor.

Şirketler de tıpkı insanlar gibi sürekli gelişiyorlar. Büyüyorlar, küçülüyorlar, harekete geçiyorlar, durağanlaşıyorlar. Bu süreç çalışanlara da yansıyor. Onlar da büyüyor ve gelişiyorlar, işlerine daha çok sarılıyorlar, işlerinden soğuyorlar, iş değiştiriyorlar ya da mevcut işlerinde hayatlarına devam ediyorlar, şirket içinde ya da başka bir şirkette yükseliyorlar. Faaliyetlerine uzun yıllar devam etmek ve başarılı olmak isteyen şirketlerin insan kaynaklarını etkin kullanan şirketlerdir. Bunu sağlamak için de bu şirketler, gündemlerinde planlamaya ve yetenek yönetimine öncelikli olarak yer veriyorlar.

Şirketler, başarılı planlama ve yetenek yönetimi ile kilit pozisyonlardaki sürekliliğin sağlanması için detaylı ve sistematik bir şekilde çalışıyorlar. Bu şekilde şirketle bir yandan doğru çalışanın doğru yerde, doğru pozisyonda ve doğru zamanda bulunmasına dikkat ediyorlar, diğer yandan şirketin CEO pozisyonu da dâhil olmak üzere bütün üst düzey yönetim pozisyonlarında herhangi bir boşluk oluştuğunda şirketin bundan olumsuz etkilenmemesini sağlıyorlar.

Şirket Yönetimi İle Yetenekler Arasında Bağlantı Kurulmalı

Başarılı planlama ve yetenek yönetimi süreci; şirketlerde yetenekli kişilerin keşfedilmesi ile başlıyor ve potansiyel adayların şirkete kazandırılmasıyla devam ediyor. Ardından etkin planlama ve yetenek yönetimi aşamasına geçiliyor. Bu noktada yetenekli çalışanların güçlü ve zayıf yönleri belirleniyor, yetkinlikleri geliştiriliyor. Güçlü yönlerin öne çıkması ve zayıf yönlerin güçlendirilmesi ile devam eden süreçte çalışanlara kariyer gelişim planı hazırlanıyor. Bununla birlikte şirketlerde çalışanlar, mevcut performansları ve potansiyelleri dikkate alınarak yetenek havuzlarına dâhil ediliyorlar. Bu sayede mevcut atama ve kadro açıklarında gerekli yetenekler buradan seçiliyorlar. Başarılı planlama ve yetenek yönetiminde yüksek niteliklere sahip çalışanların kariyer beklentilerinin ve hedeflerinin bilinmesi, kişisel hedeflerinin şirket hedefleriyle uyum sağlaması için çalışılması ve bu kişilere rehberlik etmek de büyük önem taşıyor.

The Institute of Executive Development ve Stanford University Rock Center For Corporate Governance tarafından yayınlanan “2014 Report On Senior Executive Succession Planning And Talent Development” adlı raporda, şirketlerin genelde şirket yönetimi ile yetenekler ve deneyimler arasında etkili bir ilişki kuramadığı dile getiriliyor. Koçluk ve yetenek geliştirme eğitimlerini arasındaki iletişimsizliğe de dikkat çeken raporda, şirketlerde başarılı bir planlama ve yetenek yönetimi yapılamadığı ifade ediliyor. Söz konusu duruma çözüm olarak Stanford Graduate School of Business’tan Prof. Dr. David Larcker ile The Institute of Executive Development kurucusu ve CEO’su Scott Saslow, şunları öneriyor:

  • Her yönetim pozisyonu için gereken teknik becerileri ve liderlik becerilerini saptayarak onları bu yeteneklere sahip olan kişilerle birleştirin.
  • Şirketin ileriye dönük planlarını karşılamak üzere gelecek için de çalışanların yeteneklerini geliştirin.
  • Şirket içinde çoklu bir bakış açısına sahip olun ve devamlılık planlamasına önem verin.
  • Şirket içinde bütün rolleri belirleyin.
  • CEO ve üst yönetim devamlılık planlarını koçluk ve şirket içi yetenek geliştirme programlarıyla ilişkilendirin.
  • Koçluk ve mentorlük yapacak kişileri seçin.
  • Gerektiğinde stratejik olarak destek alın.